Program 
Environ. Sympo.i2-S1-01`2-S1-04j
iCoordinator:@Shinjirou Horij
Present.No.
Subject of Presentation
Affiliation
Authors' Name
2-S1-01 Analysis of Residual Pesticide in Food by GC/MS with negative Chemical  ionization Osaka Prefectural Institute of Public Health ›Shinjirou Hori
2-S1-02 Pesticide Residue Analysis in Agricultural Products by GC/MS Hyogo Prefectural Institute of Public Health üMasahiko Tuji, Yumi Akiyama, Naoki Yoshioka
2-S1-03 Overview of GC/MS Analysis for Endocrine Disrupting Chemicals in Environmenal Media Osaka City Institute of Public Health and Environmental Sciences ›Minoru Fukushima
2-S1-04 GC/MS Analysis of Dioxin Related Compouds Hyogo Prefectural Institute of Environmental Science ›Takeshi NakanoCopyright(C) 1998- The Mass Spectrometry Society of Japan.